Tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna BoBo.ee või BoBofishing.com (edaspidi BoBo e-pood) omanik  Devoran OÜ vahel BoBo  e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad  BoBo e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Devoran OÜ on õigustatud BoBo e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.bobo.ee või www.bobofishing.com kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.bobo.ee või www.bobofishing.com  . Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Devoran OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad
2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. BoBo e-poes olevad hinnad kehtivad ainult bobo e-poes. 

2.3. % toote juures näitab tavakaupluse ja e-poe hinnavahet. (Ehk mitu protsenti on toode soodsam e-poest ostes võrreldes meie tavakauplusega.)

2.4. BoBo kauplustes müüdavaid kinkekaarte saab kasutada ainult Mustamäe ja Laagri kauplustes. (Kinkekaarte ei saa osta ega kasutada BoBo e-poes.)

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda “. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.
3.2. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ”. Teid suunatakse makseviisi valiku  ja tellimuse kinnituse leheküljele.
3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ Devoran arvelduskontole.
 

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Toodete eest saate tasuda:

1) Pangalingid
    1.1) SwedBank
    1.2) SEB
    1.3) LHV
    1.4) Nordea
2) Pangaülekandega.
3) Paypal. Lisandub PayPali tasu 3,5%.
4) Interneti kaardimakse (Visa, MasterCard)
    4.1) Peale tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Nets Estonia AS-i turvalisse keskkonda.
        Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa.
     Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Nets Estonia tehingu kliendi pangas. 
        Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.
4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

4.5. Kõik Bobo.ee-s või bobofishing.com-s pakkumisel olevad kaubad on laos olemas ja valmis koheseks saatmiseks. Kui ka lao- või arvestusvea tõttu peaks juhtuma, et mõnda kaupa siiski ei ole, tagastatakse puuduolevale kaubale vastav summa koheselt samale arveldusarvele, kust makse laekus.

4.6. TELLIMUS TÜHISTATAKSE, KUI ÜLEKANNE EI OLE SOORITATUD 3 TÖÖPÄEVA JOOKSUL PEALE TELLIMUSE ESITAMIST!

 

5. Toodete kohaletoimetamine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud andmete järgi.
5.2. Kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 1-5 tööpäeva.
5.3. Itella SmartPost, Omniva või Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud pakiautomaati või aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. Pakki hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäev.

5.4 Tulen kaubale ise Mustamäe BoBosse järgi. Komplekteerimise aeg on 1-6 tundi. (NB! Kaubale saate järgi tulla alles siis, kui olete saanud vastava sisulise E-maili või kõne)
5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Devoran OÜ ja kullerfirmad ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates BoBo e-poe elektronposti aadressile info@bobo.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Devoran OÜ kontakttelefonil 679 1203.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 15 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 15 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu , saates BoBo e-poe aadressile info@bobo.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad, või helistades Devoran OÜ kontakttelefonil 679 1203.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 20 EUR ulatuses (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.
6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – landid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
6.5. BoBo e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 20 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Devoran OÜ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Devoran OÜ -l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Devoran OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Devoran OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Devoran OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2a. ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.
7.2. Devoran OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Devoran OÜ kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Devoran OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Devoran OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Devoran OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Devoran OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Devoran OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki BoBo e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Devoran OÜ -l puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja Devoran OÜ vahel seoses BoBo e-poe vahendusel toodete ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Diskleimer

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Devoran OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
10.3 Devoran OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR'i maksev kummipaat on järsku müügis 50 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)
10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib BoBo e-poe toote infos esineda ebatäpsusi.
Antud juhtul BoBo e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil 679 6706.
10.5 BoBo e-poes olevad hinnad kehtivad ainult bobo e-poes.  E-poe hinnad ei kehti BoBo päris kaupluses.

10.6 Kõik Bobo.ee-s või bobofishing.com-s pakkumisel olevad kaubad on laos olemas ja valmis koheseks saatmiseks. Kõik kodulehel nähtavad tooted on meil MUSTAMÄE kaupluses  ja E-poes olemas. (Toote juures kuvatav laoseis näitab Mustamäe kaupluse  ja E-poe laoseisu) Kui ka lao- või arvestusvea tõttu peaks juhtuma, et mõnda kaupa siiski ei ole, tagastatakse puuduolevale kaubale vastav summa koheselt samale arveldusarvele, kust makse laekus.